Bent u verzekerd voor fysiotherapie? 

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie bij uw zorgverzekeraar, zal de fysiotherapie worden vergoedt. Let hierbij wel goed op hoeveel behandelingen u heeft in het aanvullende pakket. 

 

Is kaakfysiotherapie ook vergoed?

Kaakfysiotherapie valt onder de fysiotherapie, dus deze vallen onder uw behandeling uit het aanvullend pakket.

 

Zit fysiotherapie ook in het basispakket?

Vergoeding van uit de basisverzekering  van alle verzekeraars, zal alleen gebeuren indien u een verwijzing heeft en u voldoet aan een chronische indicatie. Hierbij geld wel een drempel van de eerste 20 behandelingen uit uw eigen risico. Wanneer de diagnosecode vermeld staat in de VWO lijst chronische aandoeningen ( aangepaste lijst Borst). De drempel van 20 behandelingen kan worden vergoed uit de aanvullende verzekering wanneer u die met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. 

Vergoeding van de aanvullende verzekeringen van alle verzekeraars  met een maximum van de gecontracteerde polis. Uw basisverzekering en eigen risico wordt niet in rekening gebracht. 

 

Vragen?

Mail u ons gerust en wij zullen uw vraag zo duidelijk mogelijk proberen te beantwoorden.

 

Behandeltarieven particulier/ zonder vergoeding: 

Afhankelijk per verzekeraar- LET  OP - Wij hebben nog geen contract met CZ, voor patient met CZ hebben wij een speciale regeling en tarief. Voor informatie hierover kan u het beste telefonisch contact met ons zoeken.  

Zitting fysiotherapie  €34,00 

Zitting fysiotherapie aan huis  €44,00 

Zitting manuele therapie €44,00 

Zitting manuele therapie aan huis  €54,00 

Screening  €14,00 

Intake en onderzoek na screening €44,00 

Intake en onderzoek na verwijzing  €43,00 

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €54,00 

Eenmalig consult + verslaglegging fysiotherapie €54,00 

Eenmalig consult + verslaglegging fysiotherapie aan huis €64,00 

Niet nagekomen afspraak/ Te laat afgemeld  €30,00 

Rapportage verslag fysiotherapie €50,00