Fysiotherapeut Lelystad hecht aan waarborging van  persoonsgegevens en ze worden met zorg verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 29-11-2018.
Gebruik van persoonsgegevens:
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Het betreft de volgende gegevens:
• NAW-gegevens
• Geboortedatum
• [BSN-nummer]
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Polisnummer
• Medische gegevens
Doeleinden van verwerking
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:
• het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
• het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;
• het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief, echter uitsluitend na uw toestemming;
• het analyseren van statistieken, het optimaliseren van de website en het aanbieden van diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.
Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang.
Google Analytics en cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de websiteactiviteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Voor de voorgaande onderzoekdoeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar onze eigen beveiligde servers. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan info@orofaciaalmiddendreef.nl Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.
Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Websites van derden
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van OrofaciaalMiddendreef. U dient zich ervan bewust te zijn dat OrofaciaalMiddendreef en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar info@orofaciaalmiddendreef.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0320410539. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen.