Kaakfysiotherapie - Orofaciale Fysiotherapie

Wanneer de tandarts, neuroloog, KNO specialist of huisarts geen oorzaak voor de aanhoudende klachten kan vinden zou het mogelijk kunnen zijn dat u een TMD heeft. (Temporo mandibulaire disorder: probleem in het kaak en slaapgebied). U kunt denken aan onbegrepen klachten zoals:

- Kaakpijn
- Tandpijn
- Hoofdpijn
- Nekpijn
- Halsklachten
- Aangezichtspijn
- BBPV
- Duizeligheid met nekpijn
- Zweverig gevoel
- Globus gevoel
Uw orofaciale fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die uitgebreid geschoold is in houdings- en bewegingsproblemen in het hoofd-, hals- en kaakgebied. In de volksmond worden wij vaak aangeduid als kaakfysiotherapeut; een term die de lading maar voor een deel dekt, want wij behandelen ook problemen in hals, nek en hoofd.

Er wordt in deze orofaciale fysiotherapie ook behandeld met elementen uit de manueel therapie, fysiotherapie, Mckenzie approach, kinetic control, neurodynamics, triggerpoint therapie, dry needling en oefentherapie. Elke patiënt heeft een eigen aanpak nodig op basis van een uitgebreide intake waarbij het soms noodzakelijk is verder onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak van het probleem door huisarts of specialist. Meestal moeten wij ook kijken naar gewoonten die er voor zorgen dat u de klachten onderhoudt.( Habit Reversal technieken). Zie voor meerdere info ook www.orofaciaalmiddendreef.nl

www.orofaciaalmiddendreef.nl